Skip to Content

 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 203
  Tổng lượt truy cập: 1141285

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Thông báo số 370/TB-UBND ngày 03/11/2021 của UBND huyện về việc lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025

Trích yếu:Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy tổ chức lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025, như sau: - Hình thức lấy ý kiến: + Đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Cai Lậy theo địa chỉ Cailay.tiengiang.gov. + Gửi phiếu lấy ý kiến đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. - Nội dung lấy ý kiến: + Báo cáo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025. + Bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 - Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày (kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2021 đến ngày 03 tháng 12 năm 2021). - Giao Ủy ban nhân dân xã Bình Phú gửi phiếu lấy ý kiến đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi ranh giới điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung. Sau đó tổng hợp gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng. - Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tố chức, cá nhân đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp)./.
Tóm tắt:
Đơn vị: UBND CAI LAY
Ngày bắt đầu: 16-11-2021 Ngày hết hạn: 03-12-2021