Skip to Content

 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 189
  Tổng lượt truy cập: 1141271

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Thông báo số 123/TB-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện về lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét công nhận xã Long Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Trích yếu:
Tóm tắt:
         Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
         Căn cứ Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
         Căn cứ Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020;
          Xét đề nghị của UBND xã Long Trung tại Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 01/10/2019 của UBND xã Long Trung về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Long Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 
Đến nay, xã Long Trung cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 100% số tiêu chí theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy tiến hành lập hồ sơ gởi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xét công nhận xã Long Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
         Xin thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện được biết. Mọi thông tin góp ý xin gởi về UBND huyện Cai Lậy (thông qua Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện) đến ngày 13/10/2019 để tổng hợp./.

Đơn vị: UBND CAI LAY
Ngày bắt đầu: 03-10-2019 Ngày hết hạn: 13-10-2019