Skip to Content

 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 203
  Tổng lượt truy cập: 1141285

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:

Thực hiện Công văn số 2119/SNV-XDCQ&CTTN ngày 16 tháng 9 năm 2019 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ủy ban nhân dân huyện gửi dự thảo nghị quyết trên đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã nghiên cứu đóng góp ý kiến dự thảo nghị quyết trên và gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Phòng Nội vụ trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ. Trường hợp quá thời gian nêu trên, các cơ quan không có văn bản đóng góp ý kiến, Ủy ban nhân dân huyện xem như thống nhất nội dung dự thảo và tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ.

* Lưu ý: Tại văn bản đóng góp ý kiến, đề nghị có ý kiến thống nhất lựa chọn 01 trong 02 Phương án được nêu tại Điều 4 dự thảo Nghị quyết.


Đơn vị: UBND CAI LAY
Ngày bắt đầu: 24-09-2019 Ngày hết hạn: 30-09-2019