Skip to Content

 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 204
  Tổng lượt truy cập: 1141286

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:

Thực hiện Công văn số số 340/SNV-XDCQ&CTTN ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 153/UBND-PNV ngày 27 tháng 02 năm 2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gửi UBND các xã đề nghị Ủy ban nhân các xã tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã và tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ủy ban nhân dân huyện.

Qua kết quả tổng hợp của các xã trên địa bàn huyện thì các xã đều thống nhất Quyết định của UBND tỉnh và UBND huyện Cai Lậy cũng thống nhất với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


Đơn vị: UBND CAI LAY
Ngày bắt đầu: 07-03-2018 Ngày hết hạn: 15-03-2018