Truy cập nội dung luôn

 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 205
  Tổng lượt truy cập: 1141287

Chi tiết tin

Lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét công nhận xã Hiệp Đức và Long Tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
30/10/2021

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020;

Căn cứ Công văn số 149/BCĐ-VPĐP ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020 về hồ sơ đề nghị thẩm tra, trình thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 05/BCĐ-VPĐP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021;

Xét đề nghị của UBND xã Hiệp Đức tại Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 27/10/2021 về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Hiệp Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021;

Xét đề nghị của UBND xã Long Tiên tại Tờ trình số 372/TTr-UBND ngày 28/10/2021 về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Long Tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Đến nay, xã Hiệp Đức và Long Tiên đã duy trì kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số1633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, đạt 18/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt 100% số tiêu chí theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy tiến hành lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh đề nghị xét, công nhận xã Hiệp Đức và Long Tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Để có cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện phát thanh nội dung Thông báo số 365/TB-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân  huyện ít nhất 03 lần,  kể từ ngày 29/10/2021 đến hết ngày 03/11/2021; Văn phòng HĐND-UBND huyện đăng tải nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Hiệp Đức và Long Tiên năm 2021 trên trang thông tin điện tử của huyện để toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện được biết và đóng góp ý kiến.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cai Lậy tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hiệp Đức và Long Tiên, huyện Cai Lậy.

 Nhận được Công văn này, đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện nghiêm túc thực hiện.

Rất mong sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cai Lậy để Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức và Long Tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021./.

 (Đính kèm Thông báo số 365/TB-UBND ngày 29/10/2021 và dự thảo báo cáo của UBND huyện về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Hiệp Đức và Long Tiên năm 2021): Tải về

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website