Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy: Tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021
11/10/2021

Thực hiện công tác Tư pháp năm 2021, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân huyện ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/3/2021 về việc kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở năm 2021; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/8/2021 về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 27/8/2021 về việc kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021. Đồng thời, ngày 05/10/2021, UBND huyện đã ban hành 02 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Đoàn kiểm tra công tác văn bản, công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Theo đó, từ ngày 13/10 đến ngày 25/10 UBND huyện Cai Lậy sẽ tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021 đối với 16/16 UBND xã và kiểm tra  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2021 đối với 16/16 UBND xã và 04 đơn vị cấp huyện (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện,  Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện). Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt hơn các mặt công tác trong thời gian tới./.

Phòng Tư pháp 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website