Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Chi tiết tin

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015
04/02/2016

Kếtquả tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 trên địa bàn huyện,cụ thể như sau:

1.Tổng thu ngân sách nhà nước: Thực hiện cả năm đạt 56.587 triệu đồng, đạt121,69% so với dự toán của UBND tỉnh và HĐND huyện giao.

2.Tổng giá trị sản xuất:

*Tính theo giá so sánh 1994:

-Tổng giá trị sản xuất đạt 2.982,18 tỷ đồng, tăng 8,44% so cùng kỳ. Trong đó:

+Giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp đạt 1.955,784 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ.

+Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt 346,625 tỷ đồng, tăng 30,4% so cùng kỳ.

+Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 679,769 tỷ đồng, tăng 4,6% so cùng kỳ.

*Tính theo giá so sánh 2010:

-Tổng giá trị sản xuất đạt 8.900,665 tỷ đồng, đạt 101,05% NQ. Trong đó:

+Giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp đạt 6.709,472 tỷ đồng, đạt 100,47% so KH vàNQ. Trong đó: Sản lượng cây lương thực đạt 164.501,93 tấn/164.413,85 tấn, đạt100,05% KH và NQ; sản lượng cây màu thực phẩm 48.478 tấn/40.350 tấn, đạt120,14% KH và NQ; sản lượng cây ăn trái: 250.160 tấn/235.262 tấn, đạt 106,33%KH và NQ; đàn heo: 56.120/54.000 con, đạt 103,93% KH và đạt 96,59% NQ (NQ58.102 con); sản lượng nuôi trồng thủy sản: 30.120 tấn/29.200 tấn, đạt 103,15%KH và đạt 102,28% NQ (NQ 29.450 tấn); sản lượng khai thác đạt 740 tấn/700 tấn,đạt 105,71% KH.

+Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 883,673 tỷ đồng, đạt 100,77% KH vàNQ.

+Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 1.307,52 tỷ đồng, đạt 104,23% KH vàNQ.

3.Thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ số người không sinhcon thứ 3 trở lên: Thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình được 12.314ca, đạt 111% KH; tỷ suất sinh con thứ 3 trở lên đạt 4,06% (chỉ tiêu ≤ 6%); tỷsuất sinh thô đạt 13,13‰ (chỉ tiêu ≥13 và ≤14).

4.Giảm hộ nghèo: Năm 2015, có 539 hộ thoát nghèo, đạt 107,8% KH và NQ; tỷ lệ hộnghèo năm 2015 giảm còn là 3,49% (KH 5%).

5.Thực hiện công tác bảo vệ, cải thiện môi trường đạt hiệu quả: Số hộ sử dụng nướcsạch 47.027 hộ, đạt 94,11% tổng số hộ dân, đạt 99,66% KH và NQ.

6.Huấn luyện quân sự cho các đối tượng và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhậpngũ:

-Đã tập huấn được 32 đồng chí, đạt 100%; huấn luyện các đối tượng dân quân tự vệđược 1.171 đồng chí, đạt 100%; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được 236 đồng chí,đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

-Đăng ký thanh niên tuổi 17 được 1.049 thanh niên, đạt 100%.

-Tuyển quân: 175/175 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

7.Tỷ lệ giảm tội phạm hình sự: Giảm 17,78% so cùng kỳ (mục tiêu kiềm giảm từ 3 -5%).

8.Công tác phòng chống tham nhũng: Triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch số12/KH-UBND của UBND huyện về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015.

9.Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Công tác tiếp công dân: Tiếp 967 lượt công dân (tăng 383 lượt so với năm 2014);01 đoàn đông người (16 người); nhận 126 đơn kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại, tốcáo (giảm 176 đơn so với năm 2014). Đang giải quyết 04/06 đơn khiếu nại (Có 01người rút đơn; 01 đơn người khiếu nại sai); giải quyết xong 01/02 đơn tố cáo(có 01 đơn tố cáo sai); giải quyết xong 103/117 đơn (Có 01 đơn không đủ điều kiệnxử lý), 14 đơn đang giải quyết.

(Đính kèm Báo cáo)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website