Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cai Lậy

Ngày bắt đầu 01-02-2023 Ngày hết hạn 01-03-2023

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 1446/UBND-PNN ngày 05/10/2022 của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2022

Ngày bắt đầu 05-10-2022 Ngày hết hạn 20-10-2022

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 830/UBND-KTHT ngày 21/6/2022 của UBND huyện về lấy ý kiến Quy hoạch chung đô thị Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2040

Ngày bắt đầu 06-07-2022 Ngày hết hạn 21-07-2022

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 870/UBND-KTHT ngày 28/6/2022 của UBND huyện về lấy ý kiến Quy hoạch chung đô thị Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2040

Ngày bắt đầu 06-07-2022 Ngày hết hạn 28-07-2022

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 771/UBND-KTHT ngày 09/6/2022 của UBND huyện về lấy ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới huyện Cai Lậy phía Đông sông Bình Long và Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới huyện Cai Lậy phía Tây sông Bình Long

Ngày bắt đầu 17-06-2022 Ngày hết hạn 09-07-2022

0
Tải về
(11-lượt)

Xem các góp ý
Công văn số 601/UBND-KTHT ngày 10/5/2022 của UBND huyện về lấy ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới huyện Cai Lậy phía Đông sông Bình Long và Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới huyện Cai Lậy phía Tây sông Bình Long

Ngày bắt đầu 16-05-2022 Ngày hết hạn 17-05-2022

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Cai Lậy

Ngày bắt đầu 14-04-2022 Ngày hết hạn 15-04-2022

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến xây dựng Quy hoạch Vùng huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Ngày bắt đầu 22-02-2022 Ngày hết hạn 28-03-2022

0
Tải về
(10-lượt)

Tải về
(9-lượt)

Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Thông báo số 370/TB-UBND ngày 03/11/2021 của UBND huyện về việc lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025

Ngày bắt đầu 16-11-2021 Ngày hết hạn 03-12-2021

0
Tải về
(12-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch Vùng huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Ngày bắt đầu 07-09-2021 Ngày hết hạn 10-10-2021

0
Tải về
(18-lượt)

Xem các góp ý