Skip to Content

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
6867/QĐ-UBND 25-11-2022 Quyết định số 6867/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt danh mục đồ án quy hoạch cần huy động tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn huyện Cai Lậy
6808/QĐ-UBND 23-11-2022 Quyết định ban hành quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện Cai Lậy
160/KH-UBND 27-05-2022 Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn huyện Cai Lậy
105/2021/NĐ-CP 04-12-2021 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy
01/2021/QĐ-UBND 18-10-2021 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Cai Lậy
3379/UBND-KGVX 05-07-2021 Về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
73/2021/QH14 30-03-2021 Luật Phòng, chống ma túy 2021 số 73/2021/QH14
3106/QĐ-UBND 16-10-2020 về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch xã cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
14/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
15/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
16/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
17/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
18/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
19/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
20/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu phí thư viện trong phạm vi các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
08/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
07/2020/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
995/UBND-NC 05-08-2020 V/v tiếp tục, tập trung các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19
845/UBND-PNN 03-07-2020 V/v tập trung phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng
818/UBND-PVHTT 29-06-2020 V/v tập trung tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên hệ thống thông tin cơ sở
04/CT-UBND 26-06-2020 Chỉ thị V/v tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cai Lậy
619/UBND-GD&ĐT 18-05-2020 V/v tập trung huy động học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch covid-19
03/CT-UBND 08-05-2020 Chỉ thị Công tác Phòng không nhân dân năm 2020 trên địa bàn huyện Cai Lậy
484/UBND-NC 17-04-2020 V/v triển khai thực hiện công văn số 1700/UBND-VHXH ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
441/UBND-NC 09-04-2020 V/v tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19
251/UBND-PNN&PTNT 05-03-2020 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật
02/CT-UBND 02-03-2020 Chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 trên địa bàn huyện Cai Lậy
01/CT-UBND 02-01-2020 Chỉ thị v/v đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020 trên địa bàn huyện Cai Lậy
1247/UBND-NC 06-11-2019 V/v rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích
1236/UBND-NC 05-11-2019 V/v báo cáo kết quả tình hình KT - XH thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (2015 - 2020)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết website Liên kết website