Skip to Content

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Bắc.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3813000.

Email: cailay.mythanhbac@tiengiang.gov.vn

2

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân thị trấn Bình Phú.

Địa chỉ: khi phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3816692.

Email: cailay.binhphu@tiengiang.gov.vn

3

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3911291.

Email: cailay.camson@tiengiang.gov.vn

4

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú An.

Địa chỉ: Ấp 2, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3824531.

Email: cailay.phuan@tiengiang.gov.vn

5

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Long.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3799806.

Email: cailay.mylong@tiengiang.gov.vn

6

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Tiên.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3811601.

Email: cailay.longtien@tiengiang.gov.vn

7

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hội Xuân.

Địa chỉ: Ấp Hội Trí, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3912348.

Email: cailay.hoixuan@tiengiang.gov.vn

8

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tam Bình.

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3828300.

Email: cailay.tambinh@tiengiang.gov.vn

9

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Cương.

Địa chỉ: Ấp 5B, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3827301.

Email: cailay.phucuong@tiengiang.gov.vn

10

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam.

Địa chỉ: Ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3775253.

Email: cailay.mythanhnam@tiengiang.gov.vn

11

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Trung.

Địa chỉ: Ấp 17, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3811600.

Email: cailay.longtrung@tiengiang.gov.vn

12

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận.

Địa chỉ: Ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3816884.

Email: cailay.phunhuan@tiengiang.gov.vn

13

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp.

Địa chỉ: Ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3812900.

Email: cailay.nguhiep@tiengiang.gov.vn

14

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc.

Địa chỉ: Ấp 3, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3813001.

Email: cailay.thanhloc@tiengiang.gov.vn

15

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức.

Địa chỉ: Ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3911720.

Email: cailay.hiepduc@tiengiang.gov.vn

16

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phong.

Địa chỉ: Ấp Tân Bường A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3810000.

Email: cailay.tanphong@tiengiang.gov.vn

Tin mới Tin mới

Liên kết website Liên kết website