Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy: Tăng cường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích
07/11/2022

Thực hiện Công văn số 520/UBND-NC ngày 22/4/2022 về việc giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện và UBND các xã đã phối hợp với Bưu điện huyện Cai Lậy tổ chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (đối với hồ sơ lĩnh vực đất đai) như sau:

Ủy ban nhân dân xã giao cán bộ phục trách tiếp nhận hồ sơ của người dân nộp các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, trực tiếp liên hệ với bưu điện (Qua Bưu tá) đến UBND xã nhận hồ sơ nhưng thời gian qua không có hồ sơ người dân nộp tại bộ phận Một cửa.

* Đối với cấp huyện: Tiếp tục thực hiện Thông báo số 54/TB-UBND ngày 27/5/2019 về việc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đối với lĩnh vực đất đai; Công văn số 128/UBND-NC ngày 12/02/2020 về việc tuyên truyền người dân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, Bộ phận Một cửa sẽ phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện việc ký hợp đồng đối với UBND các xã và tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ từ UBND xã đến Bộ phận Một cửa huyện (thay vì công chức bộ phận Một cửa các xã phải chuyển) và chuyển trả kết quả giải quyết từ Bộ phận Một cửa huyện đến người dân.

Ngày 22/4/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 520/UBND-NC về việc giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung được nêu tại Công văn số 6041/UBND-NC của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ phận Một cửa đã ký kết hợp đồng với Bưu điện huyện trong việc thực hiện chuyển tra kết quả hồ sơ bằng hình thức Bưu điện đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lưu thông hàng hóa trong nước, cấp phép xây dựng, giải quyết đơn thư với số lượng: 143 hồ sơ.

Ngày 07/12/2018, Sở Lao động - Thương binh và xã hội ban hành Phương án 2408/PA-SLĐTBXH ngày 07/12/2018 của Sở LĐTBXH về thực hiện quy trình chi trả các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH thông qua hệ thống Bưu điện từ năm 2019 và những năm tiếp theo và từ đầu năm Phòng Lao động - Thương binh và xã hội kí hợp đồng số 01/LĐTBXH/BĐHCL ngày 04/01/2022 với Bưu điện huyện. Kết quả đến nay đã trả kết quả 2.443 hồ sơ qua dịch vụ bưu điện.

Bắt đầu từ năm 2019, Chi nhánh đã ký kết hợp đồng với Bưu điện huyện Cai Lậy về việc hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết  thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện (các trường hợp người sử dụng đất có địa chỉ thường trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều nhận kết quả Giấy chứng nhận qua Bưu điện). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa Chi nhánh và Bưu điện từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/8/2022 như sau: Tiếp nhận hồ sơ bưu điện do các xã chuyển đến: 2.250 thửa, trả kết quả phát Giấy chứng nhận qua dịch vụ Bưu điện: 11.311 giấy.

* Đối với cấp xã: Thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với lĩnh vực đất đai và cấp bản sao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, với số lượng 1799 hồ sơ.

UBND huyện đã triển khai đến các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, đặc biệt là hệ thống Bưu điện để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo Bưu điện huyện và các Bưu điện văn hóa xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính theo danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã được công bố theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo mô hình “phi địa giới hành chính” tại Bưu điện cấp huyện, Bưu điện văn hóa cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, triển khai việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến cho người dân tại Bưu điện huyện, Bưu điện văn hóa xã.

Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, tăng sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC và quan trọng hơn cả là tôn trọng sự tự nguyện của người dân trong việc lựa chọn phương thức thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, công sức cho người dân, giảm thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thầm quyền để yêu cầu giải quyết TTHC./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website