Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Chi tiết tin

Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực
11/02/2015

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
 

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung văn bản

Quyết định bãi bỏ VB

20/1998/CT-UB

04/11/1998

V/v phát huy vai trò giám sát và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân

3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

15/2002/CT-UB

27/6/2002

V/v tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

17/2006/CT-UBND

26/7/2006

V/v tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

43/2002/QĐ-UB

12/11/2002

V/v ban hành Quy chế tiếp công dân

30/2007/QĐ-UBND

03/8/2007

Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

3121/QĐ-UBND

11/12/2014

Về công bố TTHC thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa

1855/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

21/2010/QĐ-UBND

25/11/2010

Ban hành Quy chế bán đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất

1508/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

34/2013/QĐ-UBND

25/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế bán đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất kèm theo QĐ 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010

56/2005/QĐ-UBND

09/11/2005

Ban hành Quy định xử lý vi phạm về bảo vệ công trình lưới điện cao áp

415/QĐ-UBND ngày 27/02/2015

18/2011/QĐ-UBND

27/6/2011

Về ưu đãi đầu tư xây dựng chợ

18/2012/QĐ-UBND

09/8/2012

V/v bổ sung, sửa đổi Điều 7 về ưu đãi đầu tư xây dựng chợ ban hành kèm theo QĐ 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2015

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website