Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Chi tiết tin

Kế hoạch tăng cường kiểm tra về lĩnh vực môi trường cuối năm 2018
26/09/2018

Ngày 25/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về tăng cường kiểm tra về lĩnh vực môi trường cuối năm 2018, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Tuyên truyền vận động các cơ sở nuôi cá trên địa bàn huyện chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

2. Qua công tác kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh và ổn định trong khai thác, sử dụng tài nguyên, khắc phục ô nhiểm môi trường của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA:

1. Nội dung và đối tượng kiểm tra:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường  đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Kiểm tra các cơ sở nuôi cá trên địa bàn huyện.

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra theo (danh sách đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

- Tiến hành lập biên bản các hành vi vi phạm và tham mưu UBND huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Chủ động phúc tra các cơ sở trên nhằm đảm bảo thực hiện chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ về UBND huyện (thông qua Văn phòng HĐND-UBND) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm các thành viên theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 và Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND huyện Cai Lậy.

Việc kiểm tra phải thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. UBND các xã có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra để công tác kiểm tra đạt hiệu quả.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí tổ chức thực hiện kiểm tra được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018; thanh quyết toán theo kế hoạch và các mức quy định./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website