Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1160065

Chi tiết tin

Công văn số 604/UBND-TN ngày 12/6/2019 của UBND huyện Cai Lậy về công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện.
12/06/2019

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Điều 6 Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât;

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cai Lậy.

Nay Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy công bố, công khai toàn bộ tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cai Lậy tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và trên trang tin điện tử huyện Cai Lậy có địa chỉ: http://cailay.tiengiang.gov.vn.

 Hồ sơ công bố, công khai gồm có:

- Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang;

- Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cai Lậy;

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cai Lậy. 

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cai Lậy trên trang tin điện tử của huyện; Ủy ban nhân dân các xã công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

(Gửi kèm tài liệu công khai, công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cai Lậy).

Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy thông báo đến các cơ quan, ban ngành của huyện, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết./.

TẢI VỀ TOÀN BỘ VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website