Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 186
  Tổng lượt truy cập: 936068

Sơ đồ tổ chức

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc: UBND huyện giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. UBND huyện thảo luận tập thể, quyết định theo đa số đối với những vấn đề quan trọng mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND huyện quyết định

1. Chủ tịch UBND: Trần Quốc Bình

- Email: tranquocbinh@tiengiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0273.3826481

2. Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế  - tổng hợp: Đinh Văn Tấn 

- Email: dinhvantan@tiengiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0273.3826487

3. Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa – Xã hội: Võ Văn Nhanh

- Email: vovannhanh@tiengiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0273.3917114

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

1. Tên đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826418.

Fax: 0273 3829079

Email: cailay@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Lê Xuân Phong

Chánh VP

3918356

lexuanphong@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Lê Đỗ Quyên

P. CVP

 3826419

lnguyenledoquyen@tiengiang.gov.vn

 

2. Tên đơn vị: Phòng Kinh Tế và Hạ tầng

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826425.

Fax: 0273 3917326  

Email: cailay.pktht@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ. 

 

 

 

 

Trần Minh Tuân

Phó Trưởng phòng phụ trách

3826425 

tuan.tranminh@tiengiang.gov.vn

 

3. Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826428.

Fax: 0273 3826374

Email: cailay.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn

Trần Lý Ngự Bình

Trưởng phòng

3826428

tranlyngubinh@tiengiang.gov.vn 

Lê Thanh Truyền

Phó Phòng

 

lethanhtruyen@tiengiang.gov.vn 

 

Nguyễn Thị Lạc

Phó Phòng

 

nguyenthilac@tiengiang.gov.vn

 

4. Tên đơn vị: Thanh tra huyện

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826439.

Fax: 0273 3916252

Email: cailay.ttnn@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

Nguyễn Thanh Danh

Chánh thanh tra

3829663

nguyenthanhdanh@tiengiang.gov.vn 

 

Nguyễn Văn Thông

Phó Chánh thanh tra

3829663

nguyenvanthong@tiengiang.gov.vn 

 

5. Tên đơn vị: Phòng Y tế.

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3918484.

Fax: 0273 3918484

Email: cailay.pyt@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trần Thị Cúc

Trưởng phòng

3918484

tranthicuc@tiengiang.gov.vn

 

6. Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826424.

Fax: 0273 3826424

Email: cailay.pgddt@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Huỳnh Văn Chẳng

Trưởng phòng

3829289

huynhvanchang@tiengiang.gov.vn

Hứa Văn Sáu

Phó  Trưởng phòng

3829289

huavansau@tiengiang.gov.vn

 

7. Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826025.

Fax: 0273 3826025

Email: cailay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Nguyễn Thị Kim Thúy

Trưởng phòng

3826430

Nguyenthikimthuy@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

3826430

Nguyenanhtuan@tiengiang.gov.vn

 

8. Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 326787.

Fax:

Email: cailay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường. 

Huỳnh Văn Toàn

Trưởng phòng

3826787

huynhvantoan@tiengiang.gov.vn 

Phạm Văn Hiệp

Phó Trưởng phòng

3826787

phamvanhiep@tiengiang.gov.vn

 

9. Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3829200.

Fax:

Email: cailay.ptckh@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Huỳnh Ngọc Trắng 

Trưởng phòng

3829200

huynhngoctrang@tiengiang.gov.vn 

Nguyễn Thị Thủy Ngân

Phó Trưởng phòng

 3826429

nguyenthithuyngan@tiengiang.gov.vn

 

10. Tên đơn vị: Nội vụ.

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273 710272.

Fax:

Email: cailay.pnv@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

Phan Minh Hay

Trưởng phòng

3710272.

phanminhhay@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Thùy

Phó Trưởng phòng

   3710272.

nvanthuy@tiengiang.gov.vn

 

11. Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3826434.

Fax:

Email: cailay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

Đồng Thị Mười

Trưởng phòng

3826434

dongthimuoi@tienggiang.gov.vn

  Nguyễn Hữu Trí Phó Trưởng phòng 3826434 nguyenhuutri@tienggiang.gov.vn
 

12. Tên đơn vị: Phòng Tư pháp

Địa chỉ: Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3826440.

Fax:

Email: cailay.ptp@tiengiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  Nguyễn Thanh Liêm Phó Trưởng phòng 3826440 nguyenthanhlien@tiengiang.gov.vn
  Đặng Thị Phương Quyên Phó Trưởng phòng 3826440 dangthiphuongquyen@tiengiang.gov.vn

UBND CÁC XÃ

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Bắc.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3813000.

Email: cailay.mythanhbac@tiengiang.gov.vn

2

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Bình Phú.

Địa chỉ: Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3816692.

Email: cailay.binhphu@tiengiang.gov.vn

3

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3911291.

Email: cailay.camson@tiengiang.gov.vn

4

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú An.

Địa chỉ: Ấp 2, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3824531.

Email: cailay.phuan@tiengiang.gov.vn

5

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Long.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3799806.

Email: cailay.mylong@tiengiang.gov.vn

6

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Tiên.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3811601.

Email: cailay.longtien@tiengiang.gov.vn

7

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hội Xuân.

Địa chỉ: Ấp Hội Trí, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3912348.

Email: cailay.hoixuan@tiengiang.gov.vn

8

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tam Bình.

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3828300.

Email: cailay.tambinh@tiengiang.gov.vn

9

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Cương.

Địa chỉ: Ấp 5B, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3827301.

Email: cailay.phucuong@tiengiang.gov.vn

10

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam.

Địa chỉ: Ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3775253.

Email: cailay.mythanhnam@tiengiang.gov.vn

11

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Trung.

Địa chỉ: Ấp 17, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3811600.

Email: cailay.longtrung@tiengiang.gov.vn

12

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận.

Địa chỉ: Ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3816884.

Email: cailay.phunhuan@tiengiang.gov.vn

13

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp.

Địa chỉ: Ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3812900.

Email: cailay.nguhiep@tiengiang.gov.vn

14

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc.

Địa chỉ: Ấp 3, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3813001.

Email: cailay.thanhloc@tiengiang.gov.vn

15

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức.

Địa chỉ: Ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3911720.

Email: cailay.hiepduc@tiengiang.gov.vn

16

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phong.

Địa chỉ: Ấp Tân Bường A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3810000.

Email: cailay.tanphong@tiengiang.gov.vn

 

 

Tin mới Tin mới

Liên kết website Liên kết website