Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 129
  Tổng lượt truy cập: 825133

​ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAI LẬY

Địa chỉ : Số 25/100, đường Mỹ Trang, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại : 073. 3826418        Fax : 073. 3826418
Email : cailay@tiengiang.gov.vn

 

 

​​​​​​​

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy.

Địa chỉ: Số 25/100, Đường Mỹ Trang, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826418.

Fax: 0273 3826418.

Email: cailay@tiengiang.gov.vn

Website: cailay.tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Bằng

Chủ tịch

3826481

nguyenvanbang@tiengiang.gov.vn

Lý Văn Cẩm

Phó Chủ tịch

3826487

lyvancam@tiengiang.gov.vn

Võ Văn Nhanh

Phó Chủ tịch

3917114

vovannhanh@tiengiang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Tên đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Địa chỉ: Số 25/100, Đường Mỹ Trang, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826418.

Fax: 0273 3826418

Email: cailay@tiengiang.gov.vn

Lê Minh Tâm

Chánh VP

3826419

leminhtam@tiengiang.gov.vn

Lê Xuân Phong

P. CVP

3918356

lexuanphong@tiengiang.gov.vn

2

Tên đơn vị: Phòng Kinh Tế và Hạ tầng.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826425.

Fax: 0273 3917326  

Email: cailay.pktht@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Bé Sáu

Trưởng phòng

3826425

 nvanbesau@tiengiang.gov.vn

Trần Minh Tuân

Phó Trưởng phòng

3826425 

tuan.tranminh@tiengiang.gov.vn

3

Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: Xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826428.

Fax: 0273 3826374

Email: cailay.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

Trần Thị Nguyên

Trưởng phòng

3826428

tranthinguyen@tiengiang.gov.vn 

Nguyễn Văn Năm

Phó Phòng   nguyenvannam@tiengiang.gov.vn 

4

Tên đơn vị: Thanh tra huyện.

Địa chỉ: Đường Bến Cát, phường 4thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826439.

Fax: 0273 3916252

Email: cailay.ttnn@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Vũ Phương

Chánh Thanh tra

3829663

huynhvuphuong@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Thông

Phó Chánh thanh tra

3829663

nguyenvanthong@tiengiang.gov.vn 

5

Tên đơn vị: Phòng Y tế.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, phường 4thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3918484.

Fax: 0273 3918484

Email: cailay.pyt@tiengiang.gov.vn

Trương Ngọc Châu

Trưởng phòng

3918484

truongngocchau@tiengiang.gov.vn

6

Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826424.

Fax: 0273 3826424

Email: cailay.pgddt@tiengiang.gov.vn

Ngô Minh Chung

Trưởng phòng

3829289

ngominhchung@tiengiang.gov.vn

Hứa Văn Sáu

Phó Trưởng phòng

3829289

huavansau@tiengiang.gov.vn 

7

Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826025.

Fax: 0273 3826025

Email: cailay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

 

     

Nguyễn Thị Kim Thúy

Phó Trưởng phòng

3826430

nguyenthikimthuy@tiengiang.gov.vn

8

Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: 182 đường Thái Thị Kiểu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 326787.

Fax:

Email: cailay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Văn Toàn

Trưởng phòng

3826787

huynhvantoan@tiengiang.gov.vn 

9

Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Địa chỉ: Đường 30/4, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

 

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Bắc.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3813000.

Email: cailay.mythanhbac@tiengiang.gov.vn

2

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Bình Phú.

Địa chỉ: Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3816692.

Email: cailay.binhphu@tiengiang.gov.vn

3

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3911291.

Email: cailay.camson@tiengiang.gov.vn

4

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú An.

Địa chỉ: Ấp 2, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3824531.

Email: cailay.phuan@tiengiang.gov.vn

5

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Long.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3799806.

Email: cailay.mylong@tiengiang.gov.vn

6

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Tiên.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3811601.

Email: cailay.longtien@tiengiang.gov.vn

7

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hội Xuân.

Địa chỉ: Ấp Hội Trí, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3912348.

Email: cailay.hoixuan@tiengiang.gov.vn

8

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tam Bình.

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3828300.

Email: cailay.tambinh@tiengiang.gov.vn

9

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Cương.

Địa chỉ: Ấp 5B, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3827301.

Email: cailay.phucuong@tiengiang.gov.vn

10

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam.

Địa chỉ: Ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3775253.

Email: cailay.mythanhnam@tiengiang.gov.vn

11

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Trung.

Địa chỉ: Ấp 17, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3811600.

Email: cailay.longtrung@tiengiang.gov.vn

12

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận.

Địa chỉ: Ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3816884.

Email: cailay.phunhuan@tiengiang.gov.vn

13

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp.

Địa chỉ: Ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3812900.

Email: cailay.nguhiep@tiengiang.gov.vn

14

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc.

Địa chỉ: Ấp 3, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3813001.

Email: cailay.thanhloc@tiengiang.gov.vn

15

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức.

Địa chỉ: Ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3911720.

Email: cailay.hiepduc@tiengiang.gov.vn

16

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phong.

Địa chỉ: Ấp Tân Bường A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3810000.

Email: cailay.tanphong@tiengiang.gov.vn

Tin mới Tin mới

Liên kết website Liên kết website