Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 160
  Tổng lượt truy cập: 708848

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
4137/QĐ-UBND 09-11-2018 Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
1254/UBND-NN 02-11-2018 Thông báo lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét công nhận xã Phú An và xã Mỹ Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
3704/QĐ-UBND 05-10-2018 Quyết định công nhận xã Hiệp Đức đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
2738/QĐ-UBND 27-09-2018 Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã Cẩm Sơn tại ấp 4, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
2753/QĐ-UBND 27-09-2018 Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã Cẩm Sơn tại ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
07/2018/TT-BTTTT 15-05-2018 Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT ngày 15/5/2018 của Bộ TT&TT về việc hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
25/2018/NĐ-CP 28-02-2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
586/QĐ-UBND 17-01-2018 Quyết định cho thuê đất nuôi trồng thủy sản đối với Bà Trần Thị Hồng
3863/QĐ-UBND 27-12-2017 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
37/2017/TT-BTTTT 07-12-2017 Về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM
4495/QĐ-BCT 30-11-2017 Quyết định quy định về giá bán điện
32/2017/TT-BTTTT 15-11-2017 Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
09/PA-UBND 22-09-2017 Phương án điều chỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ năm 2017
761/UBND-NC 03-08-2017 V/v tổ chức triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017
43/2017/TT-BTTTT 23-06-2017 Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
07/CT-TTg 13-03-2017 Về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
01/2017/QĐ-UBND 08-03-2017 Quyết định về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nƣớc; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thƣờng xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp huyện
55/QĐ-BXD 25-01-2017 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình
01/CT-UBND 04-01-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2017 của UBND huyện về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh dậu năm 2017
1635/QĐ-UBND 10-06-2016 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
26/2016/QĐ-UBND 06-06-2016 Quyết định về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
01/2016/NQ-HĐND 25-03-2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cai Lậy 5 năm 2016-2020
08/2016/QĐ-UBND 23-03-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
07/2016/QĐ-UBND 23-03-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
06/2016/QĐ-UBND 23-03-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
05/2016/QĐ-UBND 23-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
396/QĐ-UBND 18-02-2016 Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
01/CT-UBND 05-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND huyện về việc tổ chức Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016
7034/2015/QĐ-UBND 31-12-2015 Quyết định số 7034/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cai Lậy
45/2015/QĐ-UBND 31-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, phân loại, xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết website Liên kết website