Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 25
  Tổng lượt truy cập: 661389

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
586/QĐ-UBND 17-01-2018 Quyết định cho thuê đất nuôi trồng thủy sản đối với Bà Trần Thị Hồng Xem
37/2017/TT-BTTTT 07-12-2017 Về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM Xem
4495/QĐ-BCT 30-11-2017 Quyết định quy định về giá bán điện Xem
32/2017/TT-BTTTT 15-11-2017 Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Xem
09/PA-UBND 22-09-2017 Phương án điều chỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ năm 2017 Xem
761/UBND-NC 03-08-2017 V/v tổ chức triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 Xem
43/2017/TT-BTTTT 23-06-2017 Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia Xem
07/CT-TTg 13-03-2017 Về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Xem
01/2017/QĐ-UBND 08-03-2017 Quyết định về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nƣớc; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thƣờng xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp huyện
55/QĐ-BXD 25-01-2017 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình Xem
01/CT-UBND 04-01-2017 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2017 của UBND huyện về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh dậu năm 2017 Xem
1635/QĐ-UBND 10-06-2016 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
26/2016/QĐ-UBND 06-06-2016 Quyết định về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
01/2016/NQ-HĐND 25-03-2016 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cai Lậy 5 năm 2016-2020 Xem
08/2016/QĐ-UBND 23-03-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
07/2016/QĐ-UBND 23-03-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
06/2016/QĐ-UBND 23-03-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
05/2016/QĐ-UBND 23-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
396/QĐ-UBND 18-02-2016 Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
01/CT-UBND 05-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của UBND huyện về việc tổ chức Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 Xem
7034/2015/QĐ-UBND 31-12-2015 Quyết định số 7034/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cai Lậy Xem
45/2015/QĐ-UBND 31-12-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, phân loại, xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
3844/QĐ-UBND 31-12-2015 Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Xuất bản) Xem
3717/QĐ 24-12-2015 Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
43/2015/QĐ-UBND 21-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
3532/QĐ-UBND 15-12-2015 Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng Xem
3213/QĐ-UBND 30-11-2015 Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc UBND cấp xã Xem
3194/QĐ-UBND 27-11-2015 Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong lĩnh vực hành chính tư pháp Xem
5919/2015/QĐ-UBND 17-11-2015 Quyết định số 5919/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND huyện về ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Cai Lậy Xem
3042/QĐ-UBND 12-11-2015 Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng) Xem

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết website Liên kết website