Skip to Content

 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 111
  Tổng lượt truy cập: 1100260

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Thông báo số 370/TB-UBND ngày 03/11/2021 của UBND huyện về việc lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025

Ngày bắt đầu 16-11-2021 Ngày hết hạn 03-12-2021

0
Tải về
(9-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch Vùng huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Ngày bắt đầu 07-09-2021 Ngày hết hạn 10-10-2021

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
Thông báo số 286/TB-UBND ngày 23/10/2020 của UBND huyện về việc đề nghị xét công nhân xã Hội xuân đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020

Ngày bắt đầu 29-10-2020 Ngày hết hạn 30-10-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Thông báo số 287/TB-UBND ngày 23/10/2020 của UBND huyện về việc đề nghị xét công nhân xã Cẩm Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020

Ngày bắt đầu 29-10-2020 Ngày hết hạn 30-10-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Thông báo số 257/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện về lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét công nhận xã Hội Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày bắt đầu 11-08-2020 Ngày hết hạn 18-08-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Thông báo số 132/TB-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện về lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét công nhận xã Thạnh Lộc và Tân Phong đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày bắt đầu 21-10-2019 Ngày hết hạn 26-10-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Thông báo số 123/TB-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện về lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét công nhận xã Long Trung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày bắt đầu 03-10-2019 Ngày hết hạn 13-10-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 24-09-2019 Ngày hết hạn 30-09-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đề nghị xét công nhận xã Phú An và xã Mỹ Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày bắt đầu 02-11-2018 Ngày hết hạn 12-11-2018

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 07-03-2018 Ngày hết hạn 15-03-2018

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn