Skip to Content

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 152
  Tổng lượt truy cập: 869914

Các ngành trực thuộc UBND huyện

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Tên đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Địa chỉ: Số 25/100, Đường Mỹ Trang, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826418.

Fax: 073 3826418

Email: cailay@tiengiang.gov.vn

Lê Minh Tâm

Chánh VP

3829062

leminhtam@tiengiang.gov.vn

Lê Xuân Phong

P. CVP

3918356

lexuanphong@tiengiang.gov.vn

2

Tên đơn vị: Phòng Kinh Tế và Hạ tầng.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826425.

Fax: 073 3917326  

Email: cailay.pktht@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Bé Sáu

Trưởng phòng

3826425

 nvanbesau@tiengiang.gov.vn

Trần Minh Tuân

Phó Trưởng phòng

 

tuan.tranminh@tiengiang.gov.vn

3

Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: Xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826428.

Fax: 073 3826374

Email: cailay.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

Trần Thị Nguyên

Trưởng phòng

3826428

tranthinguyen@tiengiang.gov.vn 

 

     

4

Tên đơn vị: Thanh tra huyện.

Địa chỉ: Đường Bến Cát, phường 4thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826439.

Fax: 073 3916252

Email: cailay.ttnn@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Vũ Phương

Chánh Thanh tra

3829663

huynhvuphuong@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Thông

Phó Chánh thanh tra

3829663

 

5

Tên đơn vị: Phòng Y tế.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, phường 4thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3918484.

Fax: 073 3918484

Email: cailay.pyt@tiengiang.gov.vn

Trương Ngọc Châu

Trưởng phòng

3918484

truongngocchau@tiengiang.gov.vn

6

Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826424.

Fax: 073 3826424

Email: cailay.pgddt@tiengiang.gov.vn

Ngô Minh Chung

Trưởng phòng

3829289

ngominhchung@tiengiang.gov.vn

Hứa Văn Sáu

Phó Trưởng phòng

3829289

huavansau@tiengiang.gov.vn 

7

Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: Xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826025.

Fax: 073 3826025

Email: cailay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Võ Văn Nhanh

Trưởng phòng

3826430

vovannhanh@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Thúy

Phó Trưởng phòng

3826430

nguyenthikimthuy@tiengiang.gov.vn

8

Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: 182 đường Thái Thị Kiểu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 326787.

Fax:

Email: cailay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Văn Toàn

Trưởng phòng

3826787

huynhvantoan@tiengiang.gov.vn 

9

Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Địa chỉ: Đường 30/4, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826429.

Fax: 073 3829200

Email: cailay.ptckh@tiengiang.gov.vn

Trần Lý Ngự Bình

Trưởng phòng

3826429

tranlyngubinh@tiengiang.gov.vn 

Đặng Minh Dũng

Phó Trưởng phòng

3826429

dangminhdung@tiengiang.gov.vn

10

Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin.

Địa chỉ: Xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826434.

Fax:

Email: cailay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Trần Thị Út


Nguyễn Hữu Trí

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

3826434


3826434


tranthiut@tiengiang.gov.vn


nguyenhuutri@tiengiang.gov.vn 

11

 


Tên đơn vị: Phòng Tư pháp.

Địa chỉ: 236 đường Nguyễn Văn Chấn, phường 1thị  Cai Lậytỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3826440.

Fax: 073 3826440

Email: cailay.ptp@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Trí Phương

Trưởng phòng

3826440

nguyentriphuong@tiengiang.gov.vn 

Nguyễn Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng

3826440

Nguyenthanh.liem@tiengiang.gov.vn 

12

Tên đơn vị: Phòng Nội vụ.

Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 1thị  Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3710272.

Fax:

Email: cailay.pnv@tiengiang.gov.vn

Phan Minh Hay

Trưởng phòng

3710292

phanminhhay@tiengiang.gov.vn 

Nguyễn Văn Thùy

Phó Trưởng phòng

3710272

nvanthuy@tiengiang.gov.vn 

 

 

Tin mới Tin mới

Liên kết website Liên kết website