Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 97
  Tổng lượt truy cập: 883012

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong năm 2019
16/03/2019

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện trong giai đoạn 2016 – 2020, trong năm 2019, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và xã.

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, huyện Cai Lậy chú trọng từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của huyện, đảm bảo văn bản ban hành đúng với quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước của huyện.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp huyện, xã ban hành, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của địa phương.

Ngoài ra, UBND huyện và các ngành chức năng cũng thường xuyên theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của huyện.

Đặc biệt, huyện Cai Lậy tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Không dừng lại ở đó, huyện Cai Lậy còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Duy trì Cổng thông tin điện tử huyện hoạt động thông suốt đảm bảo cung cấp thông tin về thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, đôn đốc triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, đảm bảo nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chú trọng tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Hơn hết, huyện Cai Lậy còn tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện để có giải pháp khắc phục kịp thời, nâng cao chất lượng phục vụ.

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, ông Nguyễn Văn Bằng – Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy cho biết thêm: “Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương để có những giải pháp khắc phục kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, sinh động, phù hợp với điều kiện của huyện. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện”.

 Có thể nói, công tác cải cách hành chính hơn bao giờ hết lại có vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân như hiện nay, chính vì thế việc làm sao đưa công tác cải cách hành chính đi vào chiều sâu và có hiệu quả là nhu cầu cấp thiết cần được quan tâm, chú trọng thực hiện bằng nhiều giải pháp, có như vậy người dân sẽ càng tin tưởng vào bộ máy hoạt động của Nhà nước, từ đó an tâm sinh sống và làm việc./.

Hồng Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website