Truy cập nội dung luôn

 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch COVID-19!

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 52
  Tổng lượt truy cập: 1100693

Chi tiết tin

Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
24/02/2021

Ngày 24/2/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 141/UBND-TNMT về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021.

 

 

 

Để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình thực hiện một số hoạt động hưởng ứng như sau:

- Phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thuộc cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa của Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2021 với chủ đề “Không thể tách rời – Đất ngập nước, Nước và Sự sống” nhằm nâng cao nhận thực của cộng đồng về tầm quan trọng về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước suy thoái.

- Tùy theo điều kiện thực tế, tổ chức phát động các phong trào: bảo vệ các vùng đất ngập nước; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước; làm sạch môi trường trên các vùng đất ngập nước hoặc tổ chức các hoạt động tìm hiểu về đất ngập nước.

- Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện phổ biến thông tin tuyên truyền ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 với chủ đề “Không thể tách rời – Đất ngập nước, Nước và Sự sống” nhằm tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; đưa các bản tin hoặc phim ngắn về chủ đề vai trò đất ngập nước.

- Các thông tin cụ thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký Công ước Ramsar: http://www.worldwetlandsday.org./.

Đỗ Thị Hiền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website