Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 126
  Tổng lượt truy cập: 708814

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Tiền Giang ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) giai đoạn 2018 - 2020
25/09/2018

Ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) giai đoạn 2018 - 2020.

Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) là bộ chỉ số nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng trên cơ sở lượng hóa kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ.

Qua 03 năm đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh Tiền Giang không ổn định và luôn giảm dần. Để cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung bám sát các nội dung Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ban hành tại Quyết định số 225/QD-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tập trung vào các nội dung, lĩnh vực mà Chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang còn yếu và bị mất điểm: công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông...

Mục tiêu của Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong công tác CCHC nói chung và trong xác định Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh nói riêng; cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020 trên tất cả các lĩnh vực; tiến tới nâng vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của tỉnh năm sau cao hơn năm trước và nằm trong nhóm khá các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trúc Linh

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website