Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 126
  Tổng lượt truy cập: 708814

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
08/11/2018

Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 05/10/2018 về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Trong đó có quy định rõ quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Trên cơ sở đó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND cấp huyện, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương thì thực hiện theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018, ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tại cấp xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được giao tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã.

Theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính gồm: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Đối với hồ sơ được nhận theo cách thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương. Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Đối với hồ sơ người dân có yêu cầu được nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến, công chức hướng dẫn người dân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả sẽ tiếp nhận và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định tại Điều 18 Nghị định này.

Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một Mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng Mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Việc áp dụng các quy định mới tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP nhằm giảm thiểu các quy trình không cần thiết giữa các cơ quan, đảm bảo việc nộp hồ sơ của cá nhân, tổ chức được thuận tiện, tránh tình trạng đặt tra các thủ tục, biểu mẫu, giấy tờ không phù hợp và việc nhũng nhiễu của cán bộ, công chức tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương./.

Kim Phượng

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website