Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 126
  Tổng lượt truy cập: 708814

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Tăng cường tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
05/10/2018

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện.  Ngày 12/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ . Theo đó chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập huyện và UBND các xã thực hiện phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ; thường xuyên cập nhật, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và chi tiết mức phí, lệ phí cho từng TTHC được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Giao Đài truyền thanh, truyền hình huyện huyện thường xuyên tuyên truyền  việc  tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  theo 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích và danh sách các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận , trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống đài truyền thanh-truyền hình huyện đến tổ chức, cá nhân biết, thực hiện

UBND huyện giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng dịch vụ bưu chính công ích của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và việc thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị việc thực hiện Kế hoạch này./.

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website