Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 95
  Tổng lượt truy cập: 883010

Chi tiết tin

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông
15/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.  Nghị định này bao gồm có 07 chương 41 Điều. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2018.

Về đối tượng áp dụng của Nghị định: Bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao.

Nghị định quy định cụ thể về đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông, Quy định những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quy định quyền và trách nhiện của tổ chức , cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; Quy định về tổ chức Bộ phận một cửa tại cấp Bộ, tỉnh, huyện, xã; Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận một cửa, trách nhiệm của người đứng đầu Bộ phận một cửa, quy định người làm việc tại Bộ phận Một cửa; Quy định tiêu chuẩn , trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn làm việc của công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa; Quy định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức; Quy định về bố trí trụ sở, trang thiết bị Bộ phận Một cửa; Quy định phạm vi tiếp nhận và Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp; Quy định về cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Quy định về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Về cách thức giải quyết, các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính gồm: Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một Mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng Mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phân công cán bộ, công chức, viên chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính./. 

Trúc Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website