Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 708462

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Một số nội dung cần lưu ý sau khi giải quyết đăng ký việc nuôi con nuôi
16/11/2017

Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; có quy định như sau:  Trường hợp có sự thỏa thuận giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi, sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên về việc thay đổi phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh lại cho con nuôi và thu hồi Giấy khai sinh cũ; tại cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi.

Luật hộ tịch năm 2014, có hiệu lực ngày 01/01/2016; tại khoản 2 điều 26 quy đinh phạm vi thay đổi hộ tịch là: “thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi”; đồng thời tại khoản 2 điều 1 Luật hộ tịch, quy định: thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về nuôi con nuôi  được thực hiện theo quy định của Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật hộ tịch có quy định khác”.

Từ những quy định trên, khi giải quyết thay đổi phần khai về cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi sau khi đã được đăng ký nuôi con nuôi thì phải được thực hiện đúng theo quy định của Luật hộ tịch, bên cạnh đó nếu cha, mẹ nuôi có yêu cầu thay đổi họ, chữ đệm, tên  cho con nuôi theo quy định tại điều 27 và điều 28 của Bộ Luật dân sự năm 2015 thì cũng được xem xét giải quyết cho thay đổi. Về thủ tục và thẩm quyền giải quyết cũng phải căn cứ vào Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch để thực hiện.

* Về thủ tục, gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (theo mẫu).

- Văn bản thỏa thuận giữa  cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi.

- Sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên.

- Các giấy tờ chứng minh cho việc thay đổi là đúng sự thật (bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi,….)

* Về thẩm quyền giải quyết:

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước.

Tuy nhiên, để việc thực hiện pháp luật được thuận lợi, thống nhất tránh sự chồng chéo mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật; đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ cho phù hợp với Luật hộ tịch.

Thanh Liêm

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website