Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 708461

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Kết quả hoạt động kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2017 của Phòng Tư pháp huyện Cai Lậy
22/06/2017

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Cai Lậy đối với công tác cải cách hành chính; ngay từ đầu năm Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế  hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2017 để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 trên địa bàn huyện. Từ đó, các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các xã xác định được phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị mình.

Đối với Phòng Tư pháp, Lãnh đạo chi bộ và cơ quan đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc công khai niêm yết và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đảm bảo đúng quy định; không sách nhiễu, phiền hà; được nhân dân đồng tình, không có trường hợp nào bị người dân phản ánh hoặc khiếu nại, tố cáo.

 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2017 của Phòng Tư pháp huyện Cai Lậy (từ 01/01/2017 đến 15/6/2017):

+ Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài: Tiếp nhận và trình UBND huyện giải quyết 20 trường hợp (gồm 01 trường hợp đăng ký khai sinh; 01 trường hợp đăng ký khai tử; 11 trường hợp đăng ký kết hôn, 02 trường hợp ghi chú kết hôn; 02 trường hợp ghi chú ly hôn; 01 trường hợp nhận cha, mẹ con; 02 trường hợp cấp bản sao trích lục kết hôn). Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn từ 01 đến 05 ngày.

+ Đăng ký hộ tịch trong nước: Đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ theo một cửa điện tử chính thức từ ngày 01/01/2016. Theo đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ kiểm tra thành phần tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển cho Phòng Tư pháp xử lý về nghiệp vụ và trả kết quả cho người dân khi đến hạn. Trong 06 tháng đầu năm 2017, đã tiếp nhận và giải quyết 39 hồ sơ (gồm 34 trường hợp cải chính hộ tịch; 04 trường hợp thay đổi hộ tịch; 01 trường hợp xác định lại dân tộc). Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

+ Chứng thực: Phòng Tư pháp tiếp nhận và thực hiện chứng thực được 1.495 lượt việc chứng thực (gồm chứng thực bản sao: 1.402 trường hợp, chứng thực chữ ký cá nhân: 01 trường hợp, chứng thực chữ ký người dịch: 92 trường hợp). Giải quyết đúng hạn 1.495/1495 lượt việc. Đối với chứng thực bản sao và chứng thực chữ ký của cá nhân được giải quyết ngay trong ngày.

Ngoài ra, với vai trò là cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp huyện, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính, tham gia đoàn kiểm tra cải cách hành chính của huyện để phối hợp kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát THHC trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh khi phát hiện có sai sót./.

Nguyễn Thanh Liêm

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website