Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 186
  Tổng lượt truy cập: 936068

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy tăng cường kiểm tra đột xuất công vụ
20/07/2020

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Cai Lậy; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về phát động phong trào CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn huyện, triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã.

- Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Công văn số 81/UBND-PNV ngày 03/02/2020 về tăng cường quản lý, kỷ luật, kỷ cương hành chính;  Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2020 về kiểm tra công vụ và văn hóa công sở năm 2020 trên địa bàn huyện Cai Lậy; Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về thành lập Tổ kiểm tra Công vụ và văn hóa công sở huyện Cai Lậy năm 2020; Theo đó, giao Tổ kiểm tra công vụ của huyện tiến hành kiểm tra đột xuất  việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời giờ làm việc, về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ gắn với kiểm tra cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.

Kết quả trong 06 tháng đầu năm 2020, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất tại 07 đơn vị (UBND xã Hiệp Đức, UBND xã Tân Phong, UBND xã Hội Xuân, UBND xã Long Tiên, UBND xã Mỹ Long, UBND xã Phú An, Bộ phận Một cửa huyện).

Nhìn chung, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức chính trị, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng bước được nâng lên; công tác tổ chức, quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đã góp phần xây dựng nền hành chính của huyện ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

 Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra của Tổ công vụ vẫn còn tình trạng vắng mặt không lý do và đi công tác không lên lịch còn xảy ra, cụ thể:

+ Xã Hội Xuân 06 trường hợp vắng không lý do. Theo lãnh đạo UBND xã báo cáo đầu giờ sáng có mặt đến thời điểm kiểm tra đoàn ghi nhận trường hợp này không có mặt tại trụ sở làm việc nhưng không lên lịch công tác; có 02 trường hợp vắng mặt có lý do nhưng không lên lịch công tác.

+ Xã Mỹ Long: có 04 trường hợp vắng có lý do nhưng không ghi lịch công tác.

Sau kiểm tra UBND huyện ban hành Công văn số 317/UBND-PNV ngày 19/3/2020 về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng thời giờ làm việc của CBCCVC./.

                                                                                                Trúc Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website