Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 175
  Tổng lượt truy cập: 708863

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Huyện Cai Lậy đưa tinh thần Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang đi vào thực tiễn
15/04/2018

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành ở huyện Cai Lậy đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 21/2/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc “tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức”. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và tạo được niềm tin trong nhân dân.

Để đưa tinh thần Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang đi vào thực tiễn, hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, các đơn vị đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, tăng cường phối hợp xử lý các nội dung công việc có liên quan, kịp thời triển khai các văn bản của cấp trên. Trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, đảm bảo tính thứ bậc, phục tùng và thống nhất trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị trong các cuộc họp giao ban hàng tháng, quí, lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị. Kết quả trong quí I năm 2018, toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị được hơn 46 cuộc có hơn 1620 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham dự, đồng thời thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh - truyền hình huyện, đài truyền thanh xã.

Song song đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện triển khai, quán triệt Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong đó, các đơn vị thực hiện đưa nội dung “không uống rượu bia trong giờ làm việc” vào quy chế, xem đây là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, phân loại, xét các danh hiệu thi đua của cá nhân, cơ quan, đơn vị; đồng thời, có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường đầu tư trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Tăng cường thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức như: hàng năm các cơ quan, đơn vị đều đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng; cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo Kế hoạch mở lớp của UBND tỉnh và thông báo chiêu sinh của trường chính trị. Kết quả trong quí I năm 2018, huyện đã đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đối tượng quy hoạch nguồn lãnh đạo HĐND-UBND huyện 5 người; lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng 7 người; cử 1 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý điều hành tại trường chính trị; đưa 45 cán bộ, công chức, viên chức tham gia học lớp trung cấp chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; 1 cán bộ đi học lớp cao cấp chính trị tại Trường chính trị tỉnh Tiền Giang.

 Ngoài ra, huyện Cai Lậy cũng tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự nhất trí cao trong cán bộ, công chức, viên chức tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm, làm theo cương lĩnh, điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Điển hình như thời gian qua, UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy đã không ngừng đổi mới cải cách hành chính bằng nhiều giải pháp nhằm xây dựng nền hành chính công, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo đó, hàng năm, UBND xã Cẩm Sơn đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, triển khai đến tất cả cán bộ, công chức để phối hợp thực hiện, trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Ban hành quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã và ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính. Trang thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng từng bước được đầu tư, trang bị hiện đại như: trang bị máy vi tính nối mạng internet và máy photo, giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời, thông suốt và tiện lợi. Đồng thời, cán bộ, công chức cấp xã còn được bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện tốt văn hóa công sở. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện, trong đó, chú trọng việc bố trí cán bộ đúng trình độ chuyên môn, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, nhằm thực hiện theo phương châm “Một cửa, trách nhiệm, thân thiện, sẵn sàng giải quyết yêu cầu của nhân dân”. Bà Lê Thị Thủy – cư ngụ ấp 1, xã Cẩm Sơn chia sẻ: “Tôi thấy đội ngũ cán bộ ở đây tiếp dân rất là vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn cho người dân. Nhìn chung, người dân chúng tôi rất hài lòng với cách giao tiếp và giải quyết công việc như thế này”.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Sơn​

Niêm yết thủ tục hành chính tại xã Hiệp Đức​

Ông Đặng Minh Trí – PCT UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy cho biết: “UBND xã Cẩm Sơn đã đẩy manh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin cũng như hộp thư điện tử, kịp thời biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, qua đó nâng cao hiệu quả công việc”.

Ngoài ra, UBND huyện Cai Lậy cũng thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện tinh thần Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai phạm, nhận thức không đúng của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, góp phần đáng kể trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính. Công tác bố trí, điều động, bổ nhiệm và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định pháp luật. Việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm được đánh giá đúng thực chất kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đơn cử, trong năm 2017, việc đánh giá, xếp loại viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, có 83 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1058 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 364 viên chức hoàn thành nhiệm vụ và 2 viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

UBND huyện tổ chức Hội thi CCHC năm 2017

Nhìn chung, sau thời gian thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND tỉnh, đã có sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, công chức, viên chức như: phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc ngày càng tốt hơn; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tụy phục vụ nhân dân; chủ động tham mưu, xử lý tình huống phức tạp phát sinh trong công việc, lĩnh vực, ngành, địa phương công tác; luôn đổi mới phong cách, lề lối làm việc; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; đề xuất trong thực thi chức trách, công vụ, xử lý công việc chính xác, đúng quy định, khách quan, kịp thời, đảm bảo kỷ cương, trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực chủ động, phối hợp trong công tác, phát huy tính chủ động sáng tạo. Luôn nêu cao tính tự giác, chủ động học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đúng quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp trong công sở, chế độ hội họp, thời giờ làm việc. Trang phục gọn gàng, lịch sự, thực hiện đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ đúng quy định. Cán bộ, công chức, viên chức không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường, không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức… Ông Nguyễn Văn Bằng – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy cho biết thêm: “Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng và triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở từng đơn vị một cách thực chất nhất để nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực thi nhiệm vụ”.

Bên cạnh kết quả đạt được thì các cơ quan, đơn vị ở huyện Cai Lậy vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Từng lúc, từng nơi, từng cơ quan, đơn vị vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thời gian làm việc không hợp lý, đi trễ vào đầu giờ và về sớm vào cuối buổi, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện tại một số ít cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, một số ít cán bộ, công chức thiếu năng động, sáng tạo, thiếu ý thức tự giác, đổi mới tư duy trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thậm chí có biểu hiện lơ là, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu trung thực…

Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian tới, UBND huyện Cai Lậy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp thực hiện nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức gắn với kiểm tra cải cách thủ tục hành chính ở địa phương; qua đó xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, kịp thời cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã đến cấp huyện, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý hành chính; thực hiện có hiệu quả nội dung hiện đại hóa nền hành chính và hiện đại hóa công sở…. Tất cả hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý bộ máy hành chính Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ và nâng cao chất lượng giải quyết nhu cầu của nhân dân./.

Hồng Linh

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website