Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 207
  Tổng lượt truy cập: 993975

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ
12/11/2020

Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”, thời gian qua, huyện Cai Lậy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) từ huyện tới cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC, UBND huyện Cai Lậy đã ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính nhà nước của từng năm; Kế hoạch về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cùng nhiều văn bản, kế hoạch, quyết định khác để triển khai thực hiện nhằm xây dựng hệ thống chính quyền thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực.

Ngoài ra, UBND huyện Cai Lậy cũng tích cực tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành. Duy trì thực hiện tốt công tác tổ chức họp giao ban công tác cải cách hành chính nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại để đưa ra những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp cho thời gian tiếp theo. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn cập nhật các thủ tục hành chính đã UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung. UBND huyện đã công khai các thủ tục cấp huyện trên trang thông tin điện tử huyện.

Đồng thời, UBND huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền nội dung CCHC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là cải cách về TTHC thực hiện theo cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông”, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đặc biệt, nhằm hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện đã không ngừng kiện toàn, cải cách tổ chức bộ máy; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến các xã, thị trấn để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc. Tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 08/8/2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh trao đổi công việc qua hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice), thư điện tử góp phàn giảm tải số lượng văn bản hành chính.

Song song đó, thời gian qua, Phòng Nội vụ huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các xã triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính, để từng bước hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn.

Để thực tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian tới UBND huyện Cai Lậy sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tuyên tuyền về CCHC. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, trong đó duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và 9001: 2015 vào hoạt động cơ quan hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch các cấp về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hồng Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website