Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 707520

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Hướng dẫn đánh giá và thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
10/07/2014

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tiêu chí

Nội dung văn bản hướng dẫn

1

Hướng dẫn số 2386/HD-SNNPTNT ngày 25/8/2014 của Sở NN&PTNT Hướng dẫn đánh giá và thâm định mức độ đạt được của các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc ngành Nông nghiệp.

Tải về

2

 

Tải về

3

 

Tải về

4

 Công văn số 736/SCT-QLNL ngày 27/4/2015 của Sở Công thương hướng dẫn phương pháp đánh giá, thẩm định tiêu chí số 4 về điện

Tải về

5

 

Tải về

6

 ​Hướng dẫn số 139/HD-SVHTTDL ngày 10/02/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn đánh giá và thẩm định mức độ đạt được tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)

Tải về

7

Hướng dẫn số 211/SCT-QLTM ngày 17/02/2014 của Sở Công thương Hướng dẫn việc đánh giá và thẩm định mức độ đạt được tiêu chí chợ nông thôn (tiêu chí số 7)

- Hướng dẫn số 477/SCT-QLTM ngày 25/3/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tải vềTải về

8

 Hướng dẫn số 55/STTTT-KHTC ngày 19/02/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn đánh giá và thẩm định mức độ đạt được tiêu chí bưu điện (tiêu chí số 8) thực hiện theo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới

Tải về

9

 

Tải về

10

 

Tải về

11

 

Tải về

12

 

Tải về

13

 Hướng dẫn số 2386/HD-SNNPTNT ngày 25/8/2014 của Sở NN&PTNT Hướng dẫn đánh giá và thâm định mức độ đạt được của các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc ngành Nông nghiệp.

Tải về

14

 

Tải về

15

- Hướng dẫn 1141/SYT-KHTC ngày 13/4/2015 của Sở Y tế hướng dẫn chấm điểm Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2015-2020.

- Hướng dẫn 1142/HD-SYT ngày 13/4/2015 của Sở Y tế hướng dẫn đánh giá và thẩm định tiêu chí về y tế

Tải về

Tải về

16

 ​Hướng dẫn số 139/HD-SVHTTDL ngày 10/02/2014 Hướng dẫn đánh giá và thẩm định mức độ đạt được tiêu chí văn hóa (tiêu chí số 16)

Tải về

17

 

Tải về

18

 ​Hướng dẫn số 135/SNV-CQĐP ngày 17/02/2014 của Sở Nội vụ Hướng dẫn thực hiện đánh giá và thẩm định tiêu chí số 18 về xây dựng nông thôn mới

Tải về

19

 

Tải về

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website