Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 707520

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Luật Phòng, chống khủng bố
18/07/2014

Ngày 18/7/2014, Ủy ban nhândân huyện Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013 và Luậtphòng, chống khủng bố trên địa bàn huyện.

Qua Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Tàinguyên và Môi trường đã triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Lãnh đạo Công An huyện triển khai thi hành Luật Phòng, chống khủng bố trên địa bàn huyện cho các đồng chí làlãnh đạo các Ban khối đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch,Công an và công chức Tư pháp các xã trên địa bàn huyện.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt UBND huyện, ông Lý Văn Cẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo một số vấn đề cần tập trung thực hiện trênđịa bàn huyện như sau:

1. Về Luậtđất đai năm 2013.

Luật Đất đai năm 2013, được Quốc hội khóa XIII,thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 29/11/2013, có 14 Chương, 212 Điều (tăng 7 Chương, 66 Điều so với Luật Đất đai năm2003) và cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớntrong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốcphòng - an ninh, hội nhập Quốc tế; bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả,sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai,minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai.

Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chínhphủ; KH số 68/KH-UBND ngày 07/4/2014 củaUBND tỉnh Tiền Giang và KH số 77/KH-UBND ngày 19/7/2014 của UBND huyện về tổ chức triển khai thi hànhLuật Đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Để phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Luật Đất đai năm 2013 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viênchức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động; nhằm nâng cao nhận thức của cáccấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò công tác quảnlý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nề nếp đúng pháp luật, sử dụngvà bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hplý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xãhội, cần tập trung triển khai và tuyêntruyền các nội dung chính sau:

- Triển khai, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách,pháp Luật Đất đai bằng nhiều hình thức: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháthành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi tuyên truyền về quản lý, sử dụng đất đai; tổ chứchoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, tham gia thi tìm hiểu về pháp luật đấtđai, hỏi đáp nâng cao chất lượng, tăng cường thời lượng các chuyên mục tàinguyên và môi trường trên hệ thống Đài truyền thanh và tủ sách pháp luật ở cơ sở,... Qua đó, nâng cao nhận thức, ýthức chấp hành pháp Luật Đt đai của cán bộ, công chức và nhân dân trênđịa bàn.

- Thể chếđồng bộ hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn về đất đai của địa phương theothẩm quyền phùhợp với pháp luật đất đai.

- Rà soát các văn bản quy phạm phápluật liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp vớiquy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảmthuận tiện trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 30/12/2015, trước mắt trong năm 2014 thực hiện sửa đổi, bổ sung cácquy định:

+ Quy định về diện tích tối thiểuđược phép tách thửa đất;

+ Quy định về bồi thường, hỗ trợvà tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Quy định về hạn mức giao đất ởmới, hạn mức công nhận đất ở;

+ Quy định về diện tích đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ,tượng đài, bia tưng niệm trong nghĩa trang, nghĩađịa;

+ Quy định về cơ chế phối hợpgiữa các cơ quan có liên quan để giải quyếtcác thủ tục hành chính về đất đai.

- Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; củng cố, kiệntoàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên vàMôi trường từ huyện đếnxã, bảo đảm đúng, đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai.

2. Về LuậtPhòng, chống khủng bố:

Luật Phòng, chống khủng bố đã được Quốc hội khóa XIII, thông qua tại kỳ họp thứ 5ngày 12/06/2013, gồm 08 Chương, 51 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày01/10/2013.

Luật Phòng, chống khủng bố thể hiện quan điểm, đườnglối, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xãhội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập; kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, hoạtđộng chống phá Việt Nam, hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố. Luật phù hợpvới quy định của Hiến pháp, sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phùhợp với chính sách đối nội, đối ngoại của nước ta.

Cần tập trung triển khai với những nội dung chính sau:

- Những quy định chung, trong đó cần nêu rõ: Luật quyđịnh về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng chống khủng bố, hợptác Quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chốngkhủng bố. Luật được áp dụng cho các đối tượng gồm công dân, cơ quan, tổ chứcViệt Nam; tổ chức Quốc tế, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài cư trú, hoạtđộng trên lãnh thổ Việt Nam.

- Quy định các nhóm chínhsách sẽ được thực hiện để bảo đảm hiệu quả công tác phòng chống khủng bố như:Nâng cao năng lực, sức mạnh của các lực lượng chức năng; khuyến khích, huy độngsự tham gia của các tổ chức, cá nhân; nghiêm trị các đối tượng thực hiện hànhvi khủng bố, tài trợ khủng bố…

- Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của BanChỉ đạo phòng chống khủng bố; lực lượng chống khủng bố; người chỉ huy chốngkhủng bố; trang bị, vũ khí sử dụng, công cụ, phương tiện chống khủng bố…

- Quy định một số biện pháp cơ bản đểphòng ngừa khủng bố và tài trợ khủng bố. Đó là thông tin, tuyên truyền, giáodục về phòng chống khủng bố; quản lý hành chính về an ninh, trật tự; kiểm soáthoạt động giao thông - vận tải; kiểm soát giao dịch tiền, tài sản; kiểm soátphương tiện, hàng hóa xuất - nhập khẩu, quá cảnh; kiểm soát hoạt động xuất bản,báo chí, bưu chính, viễn thông và kiểm soát các hoạt động bảo đảm vệ sinh antoàn thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh…

- Vấn đề chống khủng bố, phát hiện khủngbố; tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về khủng bố; biện pháp chống khủng bố;chống khủng bố tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nướcngoài, cơ quan đại diện tổ chức Quốc tế và chỗ ở của thành viên cơ quan này;chống khủng bố đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Luật cũng có một Chương quyđịnh về phát hiện tài trợ khủng bố, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tàitrợ khủng bố; nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng và áp dụng biện pháp tạmthời; kiểm soát vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyểnnhượng qua biên giới. Quy định cụ thể vềnguyên tắc, nội dung, trách nhiệm hợp tác Quốc tế trong phòng chống khủng bố;trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng chống khủng bố. Theo đó, Chính phủthống nhất quản lý Nhà nước về phòng chống khủng bố; Bộ Công an chịu tráchnhiệm trước Chính phủ, chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liênquan; UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệmthực hiện quản lý Nhà nước về phòng chống khủng bố.

Trong triển khai các Luật trên, cần bảo đảm sự phốihợp chặt chẽ giữa các Ban khối đảng, ban ngành, đoàn thể huyện; tăng cườngtrách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủyban nhân dân xã trong việc phối hợp và triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Luật Phòng, chống khủng bố; đề xuất, giải quyếtkịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thi hành trên địabàn huyện.

Nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, Luật Phòng, chống khủng bố là một trong những nhiệmvụ chính trị trọng tâm trong năm 2014; đồng thời, là nhiệm vụ thường xuyên phảithực hiện trong những năm tiếp theo của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện,xã./.

                                                            NHT
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website