Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 34
  Tổng lượt truy cập: 701473

Chi tiết tin


Hiệu quả thiết thực từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Cai Lậy
21/02/2017

         Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Cai Lậy đã phát triển sâu rộng và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực, các ngành, các địa phương trong huyện Cai Lậy đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức như: thông qua các hội nghị, các cuộc họp dân, họp Tổ nhân dân tự quản, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện và các xã, hệ thống khẩu hiệu, panô, áp phích, băng rol và các đợt tuyên truyền lưu động nhằm làm cho mọi người, mọi gia đình và cơ quan, đơn vị hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào, từ đó tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó việc xây dựng các thiết chế văn hóa được đẩy mạnh; chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa được nâng cao; công tác vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được duy trì có hiệu quả. Đơn cử trong 2 năm qua, công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được Ban chỉ đạo các cấp quan tâm. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu được các địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Cụ thể, số hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 95% trở lên; công nhận 7 ấp văn hóa; xây dựng mới 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và chuyển đổi 1 xã văn hóa sang xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thành lập 1 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã; công nhận 12 cơ sở thờ tự văn hóa; công nhận 13 con đường văn hóa. Nâng đến nay, toàn huyện có 122/126 ấp văn hóa; 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 6 trung tâm văn hóa – thể thao xã; 27 cơ sở thờ tự văn hóa; 22 con đường văn hóa…. Ngoài ra, trong năm 2016, huyện còn triển khai thực hiện 2 mô hình điểm xây dựng Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc phát triển bền vững” ở xã Cẩm Sơn và xã Hiệp Đức. Tổ chức họp mặt, giao lưu kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam nhân ngày 28/6, qua họp mặt UBND huyện Cai Lậy đã tuyên dương, khen thưởng cho 48 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 15 năm liền và bình chọn 2 gia đình văn hóa tiêu biểu tham dự họp mặt cấp tỉnh….


Lễ ra mắt xã đạt chuẩn văn hóa xã Mỹ LongTrưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện trao bằng công nhận Con đường văn hóa đầu tiên của xã Cẩm Sơn

Bên cạnh đó, công tác xây dựng xã hội học tập, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ngày càng thu hút được đông đảo nhân dân tham gia thực hiện. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng học hiếu học” ngày càng phát triển rộng khắp.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn và ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều thành tựu to lớn, khẳng định được sức sống và hiệu quả của phong trào. Bà Trần Thị Út – Huyện ủy viên, Trưởng phòng VH – TT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Cai Lậy cho biết: “Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Cai Lậy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của phong trào để huy động sự ủng hộ của toàn dân; tiếp tục hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong công tác thẩm định công nhận và tái công nhận các danh hiệu văn hóa”.

Tin rằng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Cai Lậy sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các ngành, các cấp và nhân dân, từ đó tạo động lực để người dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 

Hồng Linh

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website