Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử huyện Cai Lậy

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 707520

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Báo cáo 9 tháng đầu năm 2013
30/05/2014

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QP-AN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa phương: Đạt 99,332 tỷ đồng (tính cả nguồn thu tiền sử dụng đất), đạt 95,05% KH và NQ HĐND, đạt 120,22% so năm 2012.
2. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản:
- Tổng sản lượng cây lương thực có hạt: 282.744,44 tấn, đạt 102,52% KH, đạt 100,17 % so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng lúa 282.009,44 tấn, đạt 102,52% KH và đạt 100,22% so cùng kỳ.
- Sản lượng cây màu thực phẩm: 67.809 tấn, đạt 110,25% KH và đạt 109,28% so cùng kỳ.
- Sản lượng cây ăn trái: 280.928 tấn, đạt 104,04% KH và đạt 135,76% so cùng kỳ.
- Đàn heo: 96.000 con, đạt 100% KH, đạt 100,38% so cùng kỳ.
- Sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản: 33.980 tấn, đạt 100,38% KH, đạt 111,25% so cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 33.120 tấn, khai thác 860 tấn.
3. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương:Đạt 308,170 tỷ đồng, đạt 100,05%, vượt 6,16% cùng kỳ năm 2012.
4. Thực hiện tốt các biện pháp KH hóa gia đình, giảm tỷ lệ số người sinh con thứ 3 trở lên:Thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình được 19.110 ca, đạt 103% KH. Ước đến cuối năm sinh thô là 14‰ , đạt 100% KH; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 5%, đạt 100% KH.
5. Giảm hộ nghèo: Đang xây dựng tiêu chí thoát nghèo cho xã - thị trấn về chỉ tiêu thoát nghèo và tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 là 1.350 hộ. Đồng thời, kiểm tra giám sát việc xây dựng kế hoạch giảm nghèo, xây dựng phương án thoát nghèo theo tiêu chí năm 2013.
6. Thực hiện công tác bảo vệ, cải thiện môi trường đạt hiệu quả:
- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt 92,47% /KH 92%, đạt 100,51%.
- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý ước đạt 100% KH.
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết website Liên kết website